Αγγελικό Reiki

Στιγμές απο τις εκπαιδεύσεις μας

Βαθμίδες Εκπαίδευσης

 

  • 1ου – 2ου ΒΑΘΜΟΥ

  • 3ου – 4ου ΒΑΘΜΟΥ

  • MASTER TEACHER

 

Στο πλαίσιο των σεμιναρίων πραγματοποιούνται ενεργειακοί συντονισμοί οι οποίοι δίνουν πρόσβαση στη θεραπευτική ενέργεια των Αγγέλων και στο Αγγελικό Πεδίο του Φωτός – Αγάπης, με το οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να έρχονται σε επαφή και να Συν – δημιουργούν.

Οι συντονισμοί στο Αγγελικό ρέικι δίνονται απευθείας από το Αγγελικό Βασίλειο στους συμμετέχοντες πιστοποιώντας την αγνότητα της ενέργειας και τον υψηλότερο συντονισμό σε αντίθεση με άλλα συστήματα Ρέικι όπου οι συντονισμοί φιλτράρονται και μεταδίδονται μέσα από τη Συνειδητότητα του δασκάλου.

Σε κάθε σεμινάριο πραγματοποιούνται δύο ενεργειακοί καθαρισμοί από το κάρμα, τα Χαμηλοκραδασμικά Συναισθηματικά μπλοκαρίσματα και τις περιοριστικές ενέργειες. Αυτοί οι καθαρισμοί έχουν άμεση καθαρτήρια επίδραση στα ενεργειακά σώματα και το φωτεινό σώμα και ανεβάζουν τους κραδασμούς ώστε να πραγματοποιηθεί έπειτα η συγχώνευση με την Αγγελική Συνειδητότητα.

Επιπλέον, εδραιώνεται η σύνδεση με τους Αναληφθέντες Δασκάλους και τους Γαλαξιακούς Δασκάλους, δίνοντας πρόσβαση σε άλλες θεραπευτικές ενέργειες και δυνατότητες. Έπειτα, ακολουθεί συντονισμός και συγχώνευση με την Αγγελική Δόνηση και τους Θεραπευτές Αγγέλους.

 Στα πλαίσια των σεμιναρίων, όλων των βαθμών, μαθαίνουμε πολλές χρήσιμες πληροφορίες για το Αγγελικό Βασίλειο και το πως μπορούμε να επικοινωνούμε με τους Αγγέλους και τους Αρχάγγελους ώστε να λαμβάνουμε καθοδήγηση και πληροφορίες, άμεσα και καθημερινά!!

Θέλεις ένα session δωρεάν;