Στην IBStudies

κάνουμε τα αδύνατα, δυνατά!

Chakras

Κλινική - Αναδρομική & Κβαντική Ύπνωση

Ακασικά Αρχεία

Αγγελικό Reiki

Ραδιαισθησία - Εκκρεμές

Σωματικά επικεντρωμένη Gestalt και αναβάθμιση προσωπικου κβαντικού πεδίου

Κρυσταλλοθεραπεία