ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΥΠΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οι πρώτες υπνώσεις γινόντουσαν στα Ασκληπιεία. Ύπνωση σημαίνει «χαλάρωση». Η υπνοθεραπεία, στη σημερινή εποχή, έχει τις ρίζες της και είναι σε μεγάλο βαθμό επηρεασμένη από στο έργο των Sigmud Freud και Carl Jung. Η υπνοθεραπεία είναι μία μορφή καθοδηγούμενης χαλάρωσης από τον κατάλληλα εκπαιδευμένο θεραπευτή. Κατά την θεραπεία της ύπνωσης ούτε κοιμάσαι ούτε δεν κοιμάσαι αλλά βιώνεις μία κατάσταση μετάβασης. Με την υπνοθεραπεία χαλαρώνει ο συνειδητός νους και ο θεραπευτής να επικοινωνεί απευθείας με το υποσυνείδητο και το ασυνείδητο και να το επαναπρογραμματίζει με τις κατάλληλες υποβολές. Μέσα από τη θεραπεία αυτή, χρησιμοποιείς τη δύναμη και την ικανότητα του υποσυνειδήτου σου να δημιουργεί την καθημερινότητά σου και τις εμπειρίες σου, με τον τρόπο που Εσύ επιθυμείς και είναι για το Ανώτερο Καλό σου.  Στο τέλος της θεραπείας, ο θεραπευτής, υποβάλει σαν σπόρους στον υποσυνείδητο και ασυνείδητο νου νέες λειτουργικές, Υψηλοκραδασμικές καταγραφές και τον επαναπρογραμματίζει.

Οτιδήποτε κάνεις στη ζωή σου ΜΠΟΡΕΙ να ενισχυθεί με τη ύπνωση μέσω της δύναμης του υποσυνειδήτου και του ασυνειδήτου και της ικανότητάς τους να φέρουν αλλαγές και να δημιουργήσουν την νέα σου πραγματικότητα … την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ των Επιθυμιών σου, της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και της ΗΡΕΜΙΑΣ …ΜΠΟΡΕΙΣ!