Σωματικά επικεντρωμένη GESTALT

και αναβάθμιση προσωπικού κβαντικού πεδίου

Το φυσικό σου σώμα είναι ο καθρέφτης της Ψυχής σου! Είναι το εργαλείο της Ψυχής και σου μιλά! Πολύ πριν την εκδήλωση μίας ασθένειας στο φυσικό σου σώμα η Ψυχή σου μέσω αυτού έχει κάνει διάφορες και πολλές προσπάθειες να προσελκύσει το ενδιαφέρον σου και να σου μεταφέρει το μήνυμα που επιθυμεί. Όποτε συμβαίνει αυτό σημαίνει ότι κάπου ξεπερνάς τα όρια σου, κάπου δεν είσαι εναρμονισμένος με τις επιθυμίες και τις δικές σου προτεραιότητες. Με άλλα λόγια, δεν Είσαι Ευθυγραμμισμένος με την Βαθύτερη Ουσία σου … την Ψυχή Σου και έχεις χάσει το Κέντρο Ισορροπίας και Ευεξίας σου σε όλους τους τομείς της Ζωής Σου!

Η Σωματικά Επικεντρωμένη Gestalt βασίζεται σε δύο πολύ βασικούς και νευραλγικούς Πυλώνες της Ύπαρξης … την Αναπνοή και τη Σωματική Μνήμη.

Α. Σύμφωνα με τη Ραϊχική Ψυχοθεραπεία η μπλοκαρισμένη συναισθηματική ενέργεια που προκαλείται από τα ψυχικά τραύματα κυρίως κατά την παιδική ηλικία και πιο συγκεκριμένα τα 7 πρώτα έτη του νέου ανθρώπου, αποθηκεύεται στο σώμα υπό τη μορφή εντάσεων και νευρώσεων.

Β. Η ΑΝΑΠΝΟΗ είναι η ίδια η ΖΩΗ! Η Αναπνοή διαχωρίζει τους ζωντανούς από τους νεκρούς.
Είναι το Πνεύμα … η Πνοή!

Η Αναπνοή είναι η βασικότερη λειτουργία του ανθρωπίνου σώματος. Και όμως! Οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε επίγνωση της αναπνοής μας και τη θεωρούμε δεδομένη, ενώ σε μεγάλο ποσοστό δεν έχουμε ποιοτική και πλήρη αναπνοή σύμφωνα με τις ανάγκες του φυσικού μας φορέα. Αν παρατηρήσεις ένα υγιές νεογέννητο μωρό θα παρατηρήσεις ότι αναπνέει με ένα βαθύ και οργανικό τρόπο ενώ στους περισσότερους ενήλικες η αναπνοή είναι περιορισμένη, ρηχή και κοφτή. Οι περισσότεροι ενήλικες έχουμε χάσει την πλήρη οργανική αναπνοή μας λόγω συναισθηματικών και σωματικών τραυμάτων από την παιδική ηλικία, με αποτέλεσμα όλα αυτά τα τραύματα να αποθηκεύονται στο σώμα σου.
Η Σωματικά Επικεντρωμένη Gestalt με τις κατάλληλες αναπνευστικές ασκήσεις ενεργοποιεί την σωματική και κυρίως την σπλαχνική μνήμη με τελικό στόχο την εν-θύμηση και απελευθέρωση παιδικών βιωμάτων και εντάσεων από το σώμα και τον ψυχισμό. Είναι μία ιδιαίτερα δυναμική και αποτελεσματική Ψυχοθεραπευτική Διαδικασία η οποία μέσα σε ένα πλαίσιο αυξημένης Βιοενεργειακής φόρτισης και σωματικής επικέντρωσης, συνδυάζει με αμεσότητα και επιτυχία τα εξής εργαλεία:

Την κλασσική θεραπεία GESTALT.

Τεχνικές και ασκήσεις Σωματικής Ψυχοθεραπείας για τη διεύρυνση της σωματικής αυτό – επίγνωσης και την αύξηση του επιπέδου Βιοενεργειακής φόρτισης.

Την έμφαση στην Ψυχοδυναμική και Διαγενεαλογική ψυχοθεραπευτική επεξεργασία των παγιωμένων μοτίβων συμπεριφοράς και των ψυχικών διαταραχών γενικότερα. Τελικός σκοπός είναι η πολυεπίπεδη συνειδητοποίηση, θεραπεία και απελευθέρωση όλων αυτών των δυσλειτουργιών, τραυμάτων και μπλοκαρισμάτων.